ضمن سپاس از همراهی شما در سامانه مدیریت ساختمان سامون موارد ذیل جهت استحضار و رعایت به حضور اعلام می گردد:

  • اپلیکیشن و پنل وب به صورت همزمان بوده و اطلاعات در هر دو به صورت همزمان ثبت می گردد. لذا از درج اطلاعات چند باره خودداری فرمایید.
  • پرداخت های اپلیکیشن و سایت حتما در مرورگر انجام شده و آدرس url قابل بررسی و اعتبار سنجی می باشد. لذا پس از اتمام عملیات پرداخت به وب سایت و یا اپلیکیشن هدایت می شوید.
  • وجوه پرداختی شارژ و یا وجوه مشابه مستقیما و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت توسط بانک عامل به حساب مقصد (برای نمونه در بحث شارژ حساب مدیر ساختمان) واریز می گردد.
  • در بخش پرداخت قبوض خدماتی با ورود شماره شناسه و پرداخت نوع قبض و مبلغ آن به صورت خودکار ثبت و آماده پرداخت می باشد.

با سپاس

سامون